© Ericsson-Motorsport.


Nya idéer kan ge de redan ekonomiskt pressade teamen ökade kostnader.