© emotorsport.se


Fredrik Åhlin och Joakim Sjöberg kollar tabelläget efter SSR för att redan nu ha koll på startordningen i Skilling 500.