© emotorsport.se


Från fjolårets vårväder där dammet låg i luften ligger nu istället snön djup på området.