© emotorsport.se


Anton Måhagen ses nu bland A-förarna i årets premiär.