© Rally Sweden.


Utan Rally Swedens osynliga hjältar, alla fantastiska markägare, stora som små, och alla funktionärers engagemang skulle Rally Sweden inte gå att genomföra.