© Anders Johnsen.


Lagom uppvärmad efter närmare 20 mil Irländsk asfalt är Anders och Ingrid Johnsen, likt övriga jagar de prispallen!