© Jörgen Joons.


Tierpsrundan ställs, is på vägarna inne i skogen men grus på öppna partier.