© Anders Johnsen.


Ingen pangstart för Anders och Ingrid, mekanikerna får lösa servoproblem.