© emotorsport.se


PG och Anders Fredriksson laddade hårt hela helgen, utklassade konkurrenterna i Skilling 500.