© Anders Johnsen.


Översyn under service, trea totalt är Svenska ekipaget inför lördagen!