© McKenna Motorsport.


Barry McKenna ett jagat byte i American Rally Association - förra året tog han och Leon Jordan hem mästerskapet.