© emotorsport.se


Rally Sweden är en vintertradition för många, men frågan är hur myndigheterna ställer sig till publik.