© emotorsport.se


Den här gången är det ett 30-tal foto från Dackefejden 2000 som fyllts på med i vår nostalgialbum.