© Mats Myrsell.


Porsche 997:an ska också luftas, men det blir nog i Danmark eller Norge.