© M-Sport / JWRC.


Sjua i klassen ses Oscar Solberg och Jim Hjerpe för Juniorerna.