© emotorsport.se


Per-Anders Högsäter är en av de anmälda för Rally Sweden Historic.