© emotorsport.se


Snabb BMW Åkare är Vara MK´s Bengt Carlsson, nu ska han testa BMW´s vingar på andra marker som SM och inte bara på hemmaplan.