© emotorsport.se


Mycket talar för att Hyundai tar hem mycket av 2020 års WRC serie.