© Anders Blomqvist.


I vinterfagra Rovaniemi inleder FInska Mästerskapet, över 20 mil special.