© Mats Myrsell.


Mats och Esko redo för kvällens start i Porsche 911:an.