© Anders Westlund.


Adam, den här helgen med Joakim Sjöberg i högerstolen körde test under onsdagen med SRT teamet.