© PA Wiklund.


Anders Johnsen tar Porschen på nytt EM äventyr.