© Christer Carlsson.


Översyn och justering på service av mekanikerna på nya bilen.