© emotorsport.se


De 'gamla' WRC bilarna flög långt, nu väntas ännu snabbare tävling och längre flyg.