© emotorsport.se


Leif B Andersen är klasstvåa med sin Ford Cortina.