© emotorsport.se


Leif B. Andersson rattar en röd Ford Cortina med bra tempo.