© emotorsport.se


Jim Hjerpe lotsade Sindre Furuseth till segern i R2 klassen.