© Mats Myrsell.


Under inledningen av veckan var det riktiga vintervägar, nu ser läget bättre ut inför helgen.