© Ericsson-Motorsport.


Bilen har visats på mässor och körts i utlandet, nu gör den debut som föråkare i Sverige.