��� emotorsport.se


Ola Str���mberg h���rs ofta som en av de glada, kunniga, pratglada och p���l���sta reportrarna i RallyRadion som f���ljer serie - det blir webs���ndningar ���ven 2013!