��� emotorsport.se


Rally Sweden 2012 var en av de f���rsta t���vlingarna som kontrakterad VW f���rare, han gjorde det med Skoda Fabia super2000.